49/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §

Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetun lain (1186/2009) 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 5 momentissa tarkoitetut tehtävät hoitaa Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan maakunnan hallitus.

Muutoksen hakemisesta maakunnan hallituksen päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 25 §:n 3 momentissa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.