45/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjien opintorahan hakemisesta 18 päivänä heinäkuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (619/2002) 2 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 1216/2002, seuraavasti:

2 §
Hakeminen

Opintorahaa haetaan kirjallisesti siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella hakijan omistaman tai hallitseman maatilan talouskeskus sijaitsee. Maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen (617/2002) 3 §:n 4 momentin 2 kohdan tarkoittamassa tilanteessa hakemus voidaan jättää myös hakijan asuinpaikkakunnan toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.