31/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan huvialusten lipuista 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun asetuksen (292/1983) 1 §, 3§:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 § seuraavasti::

1 §

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää yhdistysrekisteriin merkitylle veneily-yhdistykselle oikeuden käyttää Suomen lipusta annetun lain (380/78) 4§:n 2 momentissa tarkoitettua erikoislippua, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto vahvistaa.

3 §

Erikoislipun käyttö-oikeutta ja vahvistamista koskevassa hakemuksessa on oltava liitteenä kaksi värillistä piirrosta, toinen erikoismerkistä ja toinen lipusta, johon erikoismerkki on sijoitettu, sekä Liikenteen turvallisuusviraston määräämien alalla toimivien liittojen lausunnot. Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä, että hakemuksessa on annettava myös muita tietoja.

Erikoismerkkiehdotuksesta on pyydettävä kansallisarkiston lausunto.

5 §

Jos veneily-yhdistys käyttää väärin sille myönnettyä erityistä etua tai oikeutta, Liikenteen turvallisuusvirasto voi yhdistystä kuultuaan peruuttaa oikeuden käyttää vahvistettua lippua.


6 §

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo tämän asetuksen noudattamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamista.

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Risto Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.