22/2010

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan elintarvikevalvonnasta 4 päivänä toukokuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (321/2006) 10 § seuraavasti:

10 §
Ilmoittaminen hyväksytystä elintarvikehuoneistosta

Aluehallintoviraston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston on ilmoitettava hyväksymästään tai ehdollisesti hyväksymästään elintarvikehuoneistosta huoneiston sijaintikunnan valvontaviranomaiselle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintoviraston ja kunnan valvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle hyväksymästään tai ehdollisesti hyväksymästään elintarvikehuoneistosta vähintään seuraavat tiedot:

1) toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus;

3) elintarvikehuoneiston osoite; sekä

4) harjoitettava toiminta.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Elintarviketurvallisuusjohtaja
Veli-Mikko Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.