5/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 408/2009:

1 §

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, liitteessä VI tarkoitetut kemikaalit sekä niiden suomen- ja ruotsinkieliset nimet ovat tämän asetuksen liitteessä.

2 §

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä kesäkuuta 2005 vaarallisten aineiden luettelosta annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (509/2005).

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (32008R1272); EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.