3/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2010

Verohallinnon päätös pidennettyjen ilmoitusjaksojen muutosajankohdasta

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 162c §:n 2 ja 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 605/2009 ja ennakkoperintälain (1118/1996) 33 §:n 2 ja 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat laissa 608/2009, nojalla määrännyt:

1 §
Pidennetyn ilmoitusjakson muutosajankohta liikevaihdon kasvaessa

Kun verovelvollinen ilmoittaa oma-aloitteisesti Verohallinnolle, että kuluvan kalenterivuoden liikevaihto kasvaa yli 25 000 tai 50 000 euron rajan, Verohallinto siirtää verovelvollisen lyhyempään ilmoitusjaksoon liikevaihdon kasvua koskevan ilmoituksen antamista seuraavan neljännesvuoden alusta.

Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut liikevaihdon kasvusta, mutta Verohallinto muutoin toteaa, etteivät pidennetyn ilmoitusjakson edellytykset enää täyty, verovelvollinen siirretään lyhyempään ilmoitusjaksoon sen kalenterivuoden alusta, jona edellytykset ovat poistuneet. Jos verovelvollinen on jo antanut kyseiselle kalenterivuodelle kausiveroilmoituksia tai Verohallinto on ilmoituslaiminlyönnin vuoksi määrännyt veroa arvioimalla, verovelvollinen siirretään lyhyempään ilmoitusjaksoon kuitenkin vasta sen neljännesvuoden alusta, jolle ei vielä ole veroa ilmoitettu tai määrätty.

2 §
Kausiveroilmoituksen antamisajankohta ja veron maksuajankohta, kun vuosimenettelyssä olevan arvonlisäverollinen toiminta päättyy

Jos vuosimenettelyssä oleva arvonlisäverovelvollinen lopettaa toimintansa kesken kalenterivuoden, katsotaan vuoden mittaisen ilmoitusjakson päättyvän lopettamispäivään. Arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään toiminnan päättymiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä kuten arvonlisäverolain 162c §:n 5 momentissa ja 147 § 3 momentissa säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2010

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Paula Javanainen-Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.