Säädökset alkuperäisinä: 2009

1550/2009
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1549/2009
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1548/2009
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1547/2009
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1546/2009
Laki lääkelain muuttamisesta
1545/2009
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
1544/2009
Laki potilasvahinkolain 11 a §:n muuttamisesta
1543/2009
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1542/2009
Laki päihdehuoltolain muuttamisesta
1541/2009
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1540/2009
Laki raittiustyölain 3 §:n muuttamisesta
1539/2009
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
1538/2009
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
1537/2009
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1536/2009
Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta
1535/2009
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1534/2009
Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta
1533/2009
Laki polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1532/2009
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1531/2009
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain muuttamisesta
1530/2009
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
1529/2009
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1528/2009
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 §:n muuttamisesta
1527/2009
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
1526/2009
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1525/2009
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta
1524/2009
Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta
1523/2009
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta
1522/2009
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
1521/2009
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta
1520/2009
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1519/2009
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1518/2009
Laki työaikalain muuttamisesta
1517/2009
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1516/2009
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
1515/2009
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1514/2009
Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1513/2009
Laki henkilöstörahastolain 60 §:n muuttamisesta
1512/2009
Laki kaupparekisterilain 1 §:n muuttamisesta
1511/2009
Laki patoturvallisuuslain 5 ja 33 §:n muuttamisesta
1510/2009
Laki riistavahinkolain 50 §:n muuttamisesta
1509/2009
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1508/2009
Laki rehulain 23 §:n muuttamisesta
1507/2009
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1506/2009
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 23 §:n muuttamisesta
1505/2009
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta
1504/2009
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1503/2009
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1502/2009
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
1501/2009
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.