Säädökset alkuperäisinä: 2009

1650/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
1649/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta
1648/2009
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta
1647/2009
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
1646/2009
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta
1645/2009
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta
1644/2009
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1643/2009
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1642/2009
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1641/2009
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1640/2009
Laki sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun muuttamisesta
1639/2009
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1638/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1637/2009
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1636/2009
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1635/2009
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1634/2009
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1633/2009
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1632/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1631/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1630/2009
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1629/2009
Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1628/2009
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1627/2009
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
1626/2009
Valtioneuvoston asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1625/2009
Valtioneuvoston asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1624/2009
Valtioneuvoston asetus Kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1623/2009
Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1622/2009
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1621/2009
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1620/2009
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1619/2009
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1618/2009
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta
1617/2009
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1616/2009
Laki arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
1615/2009
Laki kiinnitysluottopankkilain 2 §:n muuttamisesta
1614/2009
Laki ulosottokaaren 5 luvun 7 §:n muuttamisesta
1613/2009
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1612/2009
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1611/2009
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1610/2009
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 31 ja 32 §:n muuttamisesta
1609/2009
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
1608/2009
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
1607/2009
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1606/2009
Laki asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:n muuttamisesta
1605/2009
Laki kirjanpitolain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta
1604/2009
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
1603/2009
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1602/2009
Laki kaupparekisterilain 9 ja 19 a §:n muuttamisesta
1601/2009
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.