Säädökset alkuperäisinä: 2009

300/2009
Laki vaalilain muuttamisesta
299/2009
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
298/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
297/2009
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta
296/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
295/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
294/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
293/2009
Valtioneuvoston päätös Noormarkun kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin
292/2009
Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Loviisan kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupungin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan
291/2009
Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista
290/2009
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen 9 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
289/2009
Laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n muuttamisesta
288/2009
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
287/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta salmonelloosin vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
286/2009
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
285/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
284/2009
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
283/2009
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
282/2009
Valtioneuvoston päätös Himangan kunnan liittämisestä Kalajoen kaupunkiin
281/2009
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
280/2009
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
279/2009
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
278/2009
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
277/2009
Laki Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
276/2009
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
275/2009
Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta
274/2009
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
273/2009
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
272/2009
Laki valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta
271/2009
Laki kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta
270/2009
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta
269/2009
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen 15 §:n muuttamisesta
268/2009
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
267/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
266/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
265/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
264/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
263/2009
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
262/2009
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
261/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
260/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koeasemille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
259/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
258/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
257/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
256/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
255/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
254/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
253/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
252/2009
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
251/2009
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.