Säädökset alkuperäisinä: 2009

550/2009
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kunnan välillä
549/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
548/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
547/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
546/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
545/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2009 metsänhoitomaksun perusteesta
544/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
543/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
542/2009
Ympäristöministeriön työjärjestys
541/2009
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
540/2009
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
539/2009
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä
538/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
537/2009
Valtiovarainministeriön asetus Rauha ja turvallisuus -juhlarahasta
536/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
535/2009
Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta
534/2009
Laki työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta
533/2009
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
532/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
531/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
530/2009
Laki rautatielain muuttamisesta
529/2009
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
528/2009
Valtioneuvoston asetus taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
527/2009
Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta
526/2009
Laki työntekijän eläkelain 206 §:n muuttamisesta
525/2009
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
524/2009
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
523/2009
Laki tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta
522/2009
Laki kalastuslain muuttamisesta
521/2009
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
520/2009
Laki ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta
519/2009
Laki Valtakunnanvoudinvirastosta
518/2009
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
517/2009
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
516/2009
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
515/2009
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
514/2009
Laki ajoneuvolain 100 §:n muuttamisesta
513/2009
Laki tieliikennelain 95 ja 108 a §:n muuttamisesta
512/2009
Laki esitutkintalain 14 §:n muuttamisesta
511/2009
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
510/2009
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
509/2009
Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta
508/2009
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
507/2009
Laki viihdelaitelain muuttamisesta
506/2009
Laki arpajaislain muuttamisesta
505/2009
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
504/2009
Laki henkilökorttilain 16 §:n muuttamisesta
503/2009
Laki passilain muuttamisesta
502/2009
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 10 §:n muuttamisesta
501/2009
Laki päihtyneiden käsittelystä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.