Säädökset alkuperäisinä: 2009

800/2009
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
799/2009
Valtioneuvoston päätös maakunnista
798/2009
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
797/2009
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä
796/2009
Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain voimaantulosta
795/2009
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmistelurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
794/2009
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta
793/2009
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
792/2009
Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta
791/2009
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
790/2009
Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta
789/2009
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
788/2009
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
787/2009
Laki tartuntatautilain 11 a §:n muuttamisesta
786/2009
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
785/2009
Laki mielenterveyslain 33 b §:n muuttamisesta
784/2009
Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 52 §:n muuttamisesta
783/2009
Laki kansanterveyslain 43 §:n muuttamisesta
782/2009
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta
781/2009
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
780/2009
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
779/2009
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
778/2009
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
777/2009
Laki veripalvelulain muuttamisesta
776/2009
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
775/2009
Laki huumausainelain muuttamisesta
774/2009
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
773/2009
Laki lääkelain muuttamisesta
772/2009
Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä
771/2009
Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
770/2009
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
769/2009
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
768/2009
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta
767/2009
Laki eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta
766/2009
Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta
765/2009
Eläinlääkintähuoltolaki
764/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
763/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta
762/2009
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
761/2009
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
760/2009
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
759/2009
Laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
758/2009
Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta
757/2009
Laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
756/2009
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
755/2009
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
754/2009
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
753/2009
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
752/2009
Laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta
751/2009
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.