Säädökset alkuperäisinä: 2009

1400/2009
Laki valmiuslain 43 ja 48 §:n muuttamisesta
1399/2009
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
1398/2009
Laki yhdistyslain muuttamisesta
1397/2009
Laki löytötavaralain muuttamisesta
1396/2009
Laki nimilain 33 a §:n muuttamisesta
1395/2009
Laki kuluttajansuojalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta
1394/2009
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1393/2009
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta
1392/2009
Laki perintökaaren 22 luvun 7 §:n ja 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
1391/2009
Laki vesilain muuttamisesta
1390/2009
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1389/2009
Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
1388/2009
Laki säätiölain 17 b §:n muuttamisesta
1387/2009
Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
1386/2009
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
1385/2009
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1384/2009
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1383/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1382/2009
Valtion talousarvio vuodelle 2010
1381/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1380/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1379/2009
Sisäasiainministeriön työjärjestys
1378/2009
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1377/2009
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1376/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
1375/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1374/2009
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1373/2009
Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1372/2009
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1371/2009
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
1370/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1369/2009
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
1368/2009
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1367/2009
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetun lain muuttamisesta
1366/2009
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina2005―2009 annetun lain muuttamisesta
1365/2009
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1364/2009
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1363/2009
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
1362/2009
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1361/2009
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1360/2009
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
1359/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1358/2009
Verohallinnon päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta
1357/2009
Verohallinnon työjärjestys
1356/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1355/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1354/2009
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1353/2009
Sisäasiainministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1352/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksusta
1351/2009
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.