Säädökset alkuperäisinä: 2009

1850/2009
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1849/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1848/2009
Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
1847/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1846/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1845/2009
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1844/2009
Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1843/2009
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1842/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1841/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1840/2009
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1839/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1838/2009
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1837/2009
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
1836/2009
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1835/2009
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1834/2009
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1833/2009
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1832/2009
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
1831/2009
Ympäristöministeriön työjärjestys
1830/2009
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1829/2009
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1828/2009
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta
1827/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1826/2009
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
1825/2009
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta
1824/2009
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1823/2009
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun asetuksen muuttamisesta
1822/2009
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun asetuksen muuttamisesta
1821/2009
Valtioneuvoston asetus maastoliikenneasetuksen muuttamisesta
1820/2009
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1819/2009
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
1818/2009
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
1817/2009
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1816/2009
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun asetuksen muuttamisesta
1815/2009
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta
1814/2009
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1813/2009
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1812/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1811/2009
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1810/2009
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1809/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimityksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1808/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1807/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1806/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista
1805/2009
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1804/2009
Valtioneuvoston asetus raittiustyöasetuksen 5 ja 15 §:n muuttamisesta
1803/2009
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta
1802/2009
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1801/2009
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.