1852/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asiakirjoista

Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 156 c §:n 3 momentin ja 156 d §:n 2 momentin sellaisina kuin ne ovat laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, sähköpostiosoitteensa;

2) NACE-koodein kuvaus liiketoiminnasta, jota varten hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut on hankittu;

3) pankkiyhteystietonsa IBAN- ja BIC-koodit mukaan lukien;

4) ajanjakso, jota hakemus koskee; ja

5) laskua tai tuontiasiakirjaa, josta palautusta haetaan, koskevat 2 momentissa määrätyt tiedot.

Laskusta tai tuontiasiakirjasta on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) laskun tai asiakirjan päivämäärä ja numero;

2) myyjän nimi ja osoite;

3) veron peruste euroina;

4) maksetun arvonlisäveron määrä euroina;

5) vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna;

6) palautettavaksi haettava määrä euroina ja;

7) laskusta myyjän arvonlisäverotunniste Suomen etuliitteellä FI

8) hankittujen tavaroiden ja palveluiden laatu merkittynä Komission asetuksessa (EY) N:o 1174/2009 mainituin koodein.

2 §

Suhdeluvun korjausilmoituksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, kotimaansa arvonlisäverotunniste tai verorekisterinumero, sähköpostiosoitteensa;

2) ajanjakso, jota korjaus koskee; ja

3) suhdeluvun tarkistettu arvo prosenttilukuna kahdella desimaalilla ilmaistuna.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja
Iris Kavonius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.