1851/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista

Verohallinto on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 151 §:n 3 momentin sellaisena kuin se on laissa 1359/2009, nojalla määrännyt:

1 §

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava:

1) nimensä ja osoitteensa, harjoittamansa liiketoiminnan laatu, kotimaansa verovelvollisuusnumero ja rekisteröintiviranomainen;

2) palautuksen maksamista varten tarpeelliset tiedot;

3) ajanjakso, jota hakemus koskee ja palautettavaksi haettavan arvonlisäveron määrä euroina;

4) laskun päivämäärä ja numero, myyjä, tavaran tai palvelun laatu, tavaran tai palvelun hinta laskun mukaan, veloitettu arvonlisävero, vähennykseen oikeuttava osuus prosenttilukuna ja palautettavaksi haettava määrä;

5) mitä tarkoitusta varten tavarat ja palvelut, joista palautusta haetaan on hankittu ja

6) onko hakija hakemusajanjaksona toimittanut tavaroita tai suorittanut palveluita Suomessa.

2 §

Hakijan tai asiamiehen on vakuutettava, että hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ovat totuudenmukaiset.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumotaan 16 päivänä marraskuuta 2001 annettu päätös 1098/2001 ulkomaalaisen elinkeinoharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2009

Pääjohtajan estyneenä ollessa, Ylijohtaja
Maija-Leena Rautanen

Ylitarkastaja
Iris Kavonius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.