1836/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista 22 päivänä marraskuuta 2007 annetun asetuksen (1059/2007) 1 §:n otsikko, johdantokappale sekä 1, 2 ja 6 kohta ja 2 §, seuraavasti:

1 §
Liikenneviraston tarjoamat valtion rataverkon peruspalvelut

Liikenneviraston rautatieliikenteen harjoittajille tarjoamat rautatielain (555/2006) 14 §:ssä tarkoitettuun ratamaksun perusmaksuun sisältyvät peruspalvelut ovat:

1) ratakapasiteettihakemusten käsittely Liikennevirastossa;

2) rautatieliikenteen harjoittajan oikeus käyttää Liikenneviraston sille myöntämää ratakapasiteettia;


6) liittymä Liikenneviraston sähkönsiirtoverkkoon sähkövirran saamiseksi 2 ja 3 kohdan mukaisessa liikenteessä verkkoselostuksessa määritellyillä sähköistetyillä rataosuuksilla; sekä


2 §
Liikenneviraston tarjoamat muut palvelut

Liikennevirasto voi tarjota myös muita rautatieliikenteen harjoittamisessa tarvittavia palveluja. Tässä pykälässä tarkoitettuja palveluja voivat olla liikenteenohjauspalvelut yksityisraiteella ja vaihtotyöliikenteessä, huoltolaitteiden ja muiden teknisten laitteiden käyttö, ratakapasiteetin hakemiseen liittyvät liikennesuunnittelupalvelut sekä rakennusten ja maa-alueiden käyttö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Hannu Pennanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.