1826/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 3 päivänä elokuuta 2006 raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun asetuksen (689/2006) 9 §:n 2 momentti seuraavasti:


9 §
Valvonta

Ympäristöluvanvaraista toimintaa harjoittavan tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle vuosittain käytetyn raskaan polttoöljyn määrä ja sen rikkipitoisuus. Tiedot tulee toimittaa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta, jollei toimintaa koskevassa ympäristöluvassa toisin määrätä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.