1823/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2004 vesienhoitoalueista annetun asetuksen (1303/2004) 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:


2 §
Yhteensovittavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Vesienhoitolain 6 §:ssä tarkoitettu yhteensovittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Vuoksen vesienhoitoalueella on Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kokemäenjoen –Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueella Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Kemijoen vesienhoitoalueella Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tässä asetuksessa säädetyistä tehtävistä Ruotsin ja Norjan kanssa muodostettavilla kansainvälisillä vesienhoitoalueilla huolehtii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

3 §
Yhteistyöryhmä

Kukin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kutsuu toimialueellaan koolle yhden tai useampia vesienhoitolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhteistyöryhmiä kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän toiminnan järjestämisestä huolehtii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


4 §
Yhteistyöryhmän tehtävät

1) tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ehdotuksia vesienhoidon tavoitteista;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.