1804/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus raittiustyöasetuksen 5 ja 15 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöasetuksen (233/1983) 5 ja 15 §, sellaisena kuin niistä on 15 § muutettuna asetuksella 807/1992, seuraavasti:

5 §

Tilastokeskuksen tulee vuosittain ennen elokuun loppua toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle tiedot sen vuoden alussa koko maassa sekä kunkin aluehallintoviraston toimialueella ja kussakin kunnassa henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärästä.

Vastaavasti tilastokeskuksen tulee toimittaa kullekin aluehallintovirastolle tiedot sen toimialueella ja sen kussakin kunnassa henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärästä sekä kullekin kunnalle tiedot kunnassa henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärästä.

15 §

Sen lisäksi, mitä raittiustyölaissa säädetään aluehallintoviraston  tehtävistä, viraston tulee:

1) suunnitella, kehittää ja yhteensovittaa toimialueellaan tehtävää raittiustyötä, muuta ehkäisevää päihdetyötä ja tupakointia vähentävää työtä;

2) avustaa kuntia raittiustyön, muun ehkäisevän päihdetyön ja tupakointia vähentävän työn neuvottelu- ja koulutustilaisuuksien järjestämisessä; sekä

3) toimia yhteistyössä eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa raittiustyön, muun ehkäisevän päihdetyön ja tupakointia vähentävän työn kehittämiseksi alueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Ismo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.