1798/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan alusliikennepalvelusta 22 päivänä marraskuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (763/2005) 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 5 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 ja 4 momentti sekä 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Työpaikkakoulutussuunnitelma

VTS-viranomaisella tulee olla Liikenneviraston vahvistama VTS-keskuskohtainen työpaikkakoulutussuunnitelma.


2 §
Alusliikenneohjaajan peruskoulutus

Alusliikenneohjaajan peruskoulutus on järjestettävä Liikenneviraston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.

Peruskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun teoriasta ja simulaattoriharjoittelusta.

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Liikennevirasto määrittelee koulutusohjelman hyväksymisen yhteydessä osiot, joista vapautus voidaan myöntää. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.

Peruskoulutus on suoritettava ennen 4 §:n mukaisen työpaikkakoulutuksen päättymistä.

3 §
Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutus on järjestettävä Liikenneviraston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti. Koulutusohjelman tulee olla Kansainvälisen majakkajärjestön (IALA) laatimaan ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) hyväksymään suositukseen perustuva.

Peruskoulutuksen tulee koostua alusliikennepalvelun syventävästä teoreettisesta koulutuksesta.

Peruskoulutukseen osallistuvalle voidaan myöntää hänen aiemman koulutuksensa perusteella vapautus osittain tai kokonaan joistain koulutusohjelman osioista. Liikennevirasto määrittelee koulutusohjelman hyväksymisen yhteydessä osiot, joista vapautus voidaan myöntää. Vapautuksen myöntämiseksi koulutettavan on esitettävä ennen peruskoulutuksen alkua hyväksyttävä todistus korvaavasta koulutuksesta.

Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutukseen osallistuvalla tulee olla hyväksytysti suoritettu alusliikenneohjaajan peruskoulutus.

5 §
Alusliikenneohjaajalta edellytettävä kielitaito

Edellä 1 momentissa säädettyä toisen kielen taitoa koskevaa vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta hakijoihin, jotka ovat suorittaneet aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1797/2009) säädetyn vahtiperämiehen tutkinnon.

7 §
Pätevyystodistuksen uusiminen

Alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen uusimista haetaan Liikennevirastolta. Hakijan on osoitettava, että hän on säilyttänyt ammattitaitonsa ja suorittanut 9 §:n mukaisen ammatillisen täydennyskoulutuksen.


Jos hakija ei voi osoittaa säilyttäneensä ammattitaitoansa 2 momentin mukaisesti, tulee hänen ennen 9 §:n mukaiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumista suorittaa koe, jolla hän osoittaa hallitsevansa riittävät alusliikennepalvelun perustiedot. Kokeen muodon, sisällön ja vastaanottajan hyväksyy Liikennevirasto. 

9 §
Ammatillinen täydennyskoulutus

Alusliikenneohjaajan ammatillinen täydennyskoulutus on järjestettävä Liikenneviraston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.