1693/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista valtioneuvosto päättää yleisistunnossaan ja joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu, ovat arpajaislain (1047/2001) 11 §:n mukainen rahapelilupa ja rahapeliluvan muutos.

Rahapeliluvasta perittävän maksun suuruus on 2 000 euroa ja rahapeliluvan muutoksesta perittävän maksun suuruus 1 500 euroa.

2 §

Maksu peritään myös silloin, kun 1 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Jyri Häkämies

Tuottavuusvirkamies
Pekka Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.