Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1647/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 24 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (744/1990) 4 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1106/2005 sekä 5 ja 6 § sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 662/2009, seuraavasti:

4 §

Toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä:

1) terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tai vastaavan hammaslääkärin allekirjoittama tilojen ja laitteiden sekä sairaankuljetusajoneuvon ja sen varustuksen tarkastusta koskeva tarkastuskertomus; ja


5 §

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetun luvan myöntää kahden tai useamman aluehallintoviraston toimialueella toimivalle tai asemapaikan omaavalle palvelun tuottajalle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto. Yhden aluehallintoviraston toimialueella toimivalle tai asemapaikan omaavalle palvelun tuottajalle luvan myöntää aluehallintovirasto.

6 §

Lupaviranomaisen tulee lähettää perustamislupapäätökset, vastaavan johtajan hyväksymispäätökset sekä ilmoitukset luvanalaisessa toiminnassa tapahtuneista muutoksista Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, Kansaneläkelaitokselle sekä sille kunnalle, jonka alueella terveydenhuollon palveluja annetaan tai jonka alueella liikenteen asemapaikka on.

Lupaviranomaisen tulee lisäksi ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle ja asianomaiselle monijäseniselle toimielimelle palvelutoiminnan alkamisesta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee lisäksi ilmoittaa myöntämistään luvista niille aluehallintovirastoille, joiden toimialueella toimintaa harjoitetaan tai jonka toimialueella liikenteen asemapaikka on sekä toiminnan aloittamisesta asianomaisille aluehallintovirastoille ja kunnille.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Pekka Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.