1623/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan turvatekniikan keskuksesta 29 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1143/1995) 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 3 § seuraavasti:

1 §

Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä turvatekniikan keskuksesta annetussa laissa (1071/1995) säädetään:

1) seurata ja arvioida teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden sekä kuluttajaturvallisuuden toteutumista ja kehittymistä;

2) edistää valtakunnallisesti yhtenäistä teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden sekä kuluttajaturvallisuuden tasoa;

3) edistää teknistä tarkastustoimintaa koskevien mallien, menettelytapojen ja teknologian kehittämistä;

4) tuottaa asiantuntijapalveluita työ- ja elinkeinoministeriölle sekä muille ministeriöille ja viranomaisille;

5) tuottaa toimialansa tietopalveluja sekä edistää teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta sekä kuluttajaturvallisuutta koskevaa tiedotustoimintaa;

6) osallistua tehtäviinsä liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön; sekä

7) huolehtia tuoteturvallisuuteen liittyvästä tietojenvaihdosta.

2 §

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Turvatekniikan keskuksen johtokunnan tehtävänä on:

1) osallistua toiminnan yleiseen suunnitteluun ja kehittämiseen;

2) päättää toimintalinjoista ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

3) ohjata ja valvoa asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

4) päättää talousarvioehdotuksesta sekä ehdotuksesta toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; sekä

5) käsitellä muita toiminnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti merkittäviä asioita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Liisa Hyssälä

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.