1614/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki ulosottokaaren 5 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 5 luvun 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

5 luku

Myynti

7 §
Eräistä saatavista ilmoittaminen

Ulosottomiehen tulee ennen myyntiä ilmoittaa ostajaehdokkaille mahdolliset asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetut maksulaiminlyönnit ja 8 luvun 7 §:ssä tarkoitetut erät.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

HE 24/2009
YmVM 10/2009
EV 206/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.