1353/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maahanmuuttoasiain toimikunnasta 27 päivänä huhtikuuta 2006 annetun työministeriön asetuksen (315/2006) 1 ja 3 § sekä 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Toimikunnan tarkoitus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa maahanmuuttoasiain toimikunnan. Toimikunta voidaan asettaa myös kahta tai useampaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialuetta varten yhteisenä. Toimikunnan tarkoituksena on avustaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta, aluehallintovirastoa, alueen työ- ja elinkeinotoimistoja ja kuntia maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisessä, yhteensovittamisessa ja muissa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.

3 §
Toimikunnan kokoonpano

Toimikunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään 14 muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikunnan puheenjohtajana toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamies. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee jäsentensä keskuudesta. Toimikunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunnan jäsenten ja heidän varajäsentensä tulee edustaa:

1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta;

2) aluehallintovirastoa;

3) maakunnan liittoa;

4) alueen keskeisiä kuntia ja työ- ja elinkeinotoimistoja;

5) kansalaisjärjestöjä;

6) muita toimikunnan alueen ja tehtävien kannalta oleellisia tahoja.

Jos toimikunnan jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrää hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Toimikunnan työskentely

Toimikunnalla voi olla sivutoiminen sihteeri, joka on palvelussuhteessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Toimikunnalla voi olla muitakin sivutoimisia sihteereitä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Henri Helo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.