1349/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta 25 päivänä elokuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (653/2005) 6 §:n 4 ja 6 kohta, sekä

muutetaan 6 §:n 2, 3, 5, 7, 9―12, 14―17, 19 ja 22 kohta seuraavasti:

6 §

Rajavyöhykkeen takaraja kulkee karttapisteiden ja maastokohtien kautta seuraavasti:


2. Virolahden kunta

Lumiluoto ― Ulkoluoto ― Parrion luoteisranta ― Vanhasaaren luoteiskärki ― Vanhasaaren koilliskärki ― piste rajamerkistä VI/5 100 metriä länteen ― taitepiste, jonka koordinaatit ovat: leveys 60°29.7088', pituus 27°45.8118' ― Rääntiön eteläkärki ― Rääntiön länsikärki ― Halsholmin länsiranta ― Halsholmin luoteiskärki ― Kivikkoluodon länsireuna ― Hiekkasaaren kärki ― Kiiskijärven silta ― tie 14754 Reinikkalaan ― tie Heinsuonpellolle ― rajanylityspaikan alue pl. ― piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta.

3. Miehikkälän kunta

Piste Virolahden ja Miehikkälän kuntien rajalla 700 metriä valtakunnan rajasta ― kärrytie Kolmikannankangas ― Urpalanjoki ― metsäautotie Rainionkangas ― metsäautotie Letkonkangas ― Urpalanjoki ― Nurmelanjärvi (mukaan lukien).


5. Lappeenrannan kaupunki

Nurmelanjärven silta 800 metriä valtakunnan rajasta ― Kotilammen länsiranta ― piste tien 14778 mutkassa 620 metriä valtakunnan rajasta ― Mustasuontie ― piste Mustasuontien ja tien 14779 risteyksessä 900 metriä valtakunnan rajasta ― Kaltonjoentie ― Luotosen luoteisranta ― Valkjärven luoteisranta ― Uutela ― Hangasvuori ― Riepäs ― Höytiönjärven koillisranta ― Lähdesuo ― Hiiri ― Vainikkalan rajatarkastusasema ― Ojalampi ― piste Rakkolanjoella 800 metriä valtakunnan rajasta ― Alatalo ― Pekkalanrinteenmäen länsireunaa ― Kolari ― Kolarista tielle 3902 johtava tie ― tie 3902 ― rajanylityspaikan alue pl. ― Nuijamaan kirkonkylä ― Kirsiniemen eteläkärki ― Pohjola ― Myräjärven eteläkulma ― Vasemalampi (mukaan lukien) ―Turtianmäki ― piste tiellä 14839 valtakunnan rajasta 500 metriä ― Holmoinmäen länsireuna ― Kulmala ― niemi Suokumaanjärven etelärannalla 1 150 metriä valtakunnan rajasta ― Mustalampi ― Rajaharjun tienristeys ― Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla.


7. Imatran kaupunki

Holmanjoki Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin rajalla ― piste Kiurulan tiellä 600 metriä valtakunnan rajasta ― maantie Räikkölään ― piste Vuoksen länsirannalla 700 metriä valtakunnan rajasta ― Pelkolan tuontipuuterminaali ― Imatran tulli- ja raja-asema ― Pelkolan rajavartioasema ― tien 14874 risteys Karhusuolla ― Mustalampi ― Notkola ― piste Varpaanlahden koillisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta.


9. Rautjärven kunta

Piste Helisevänjoella 500 metriä valtakunnan rajasta ― Oritlammen eteläranta ― piste Hiijärven lounaisrannalla 950 metriä valtakunnan rajasta ― Suurisaaren pohjoisrantaa ― piste Hiijärven koillisrannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― Uutela ― piste Variksenkylän tiellä 300 metriä valtakunnan rajasta ― piste Pitkäjärven etelärannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― piste Pitkäjärven pohjoisrannalla 200 metriä valtakunnan rajasta ― Myllysuon lounaiskulma ― Kaukosenmäki ― teiden 14922 ja 14930 risteys ― piste Kokkolanjoen rannalla 400 metriä valtakunnan rajasta ― Petritsanvaara.

10. Parikkalan kunta

Peltola ― Sinkkosennurkka ― Joukionsalmi ― Kukkarolahden pohjoisranta ― piste Kukkarolahden itärannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Pyörlampi ― tie 4012/14937 ― itäisimmän Saarilammin länsireuna ― piste 200 metriä rajamerkistä II/77 luoteeseen ― Suursuo ― piste Tyrjänjärven lounaisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Tyrjänjärven ranta ― piste Tyrjänjärven pohjoisrannalla 750 metriä valtakunnan rajasta ― Haisuunvuoren länsipuoli ― tie 4011 ― Tyrämäen länsipuoli ― Ylä-Tyrjän länsiranta ― Myllyjoen suu ― Kurkelanjärven luoteisranta ― Soikulanlammen länsiranta ― Myötävaara ― Munalammen luoteispää ― Särkilammen luoteiskulma ― piste Korpijärven länsirannalla 600 metriä valtakunnan rajasta ― piste Korpijärven pohjoisrannalla 500 metriä valtakunnan rajasta ― Riihilammen itäpää ― Uukuniemen tulli- ja raja-asema ― rajanylityspaikan alue pl. ― Paakalahden Herniemi ― piste Pyhäjärven rannassa 700 metriä rajamerkistä II/125 luoteeseen ― rantaviivaa ― Hevoskallio ― Kartunranta ― Eevanniemi ― Viklansaari ― Hietasaari ― Louhisaari ― lääninraja.

11. Kiteen kaupunki

Lääninraja ― Maironniemi ― Sorronlahti ― tie Sorronlahteen ― tie Maironniemeen ― Pekkala ― tie Pekkalaan ― tie Paasuun ― Ilvesvaaran kaakkoispuoli ― tie Lamakkaan ― Lamakka Herrunsuo ― Längänsuo (mukaan lukien) ― Ojantaus ― Sikasalonsuo (mukaan lukien) ― Laskahonmaa ― tie Kesämaahan ― Kesämaa ― Kiermi (mukaan lukien) ― Kyrönlahti (mukaan lukien) ― Kyrönlahden luoteispuoli ― Kamarahkonkangas ― tie Kontturiin ― Kontturi ― Tarkkosenkangas ― Koivensalonkorpi ― Hyttilampi ― Välivaara tien pää ― Porento ― Iso Riihilammen kaakkoisranta ― Saunakangas ― piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen.

12. Tohmajärven kunta

Piste kunnanrajalla Katihtapurossa 750 metriä rajamerkistä III/39 länteen ― Vonganlammen eteläranta ― Kuikkasuo ― piste Rämeenjärven rannalla 800 metriä rajamerkistä III/49 luoteeseen ― Perä-Muskosta Rämeenjärvelle johtava tie ― Perä-Muskoon johtavaa tietä seuraten 350 metriä ― Lammassaari (mukaan lukien) ― Noittaa ― Jylmäkkö ― Kivisuo ― Kivisuolle johtava tie ― Niiralan tulli- ja raja-asema ― Alasuo ― tie Alasuolle ― Alasuon ja Värtslilän tien risteys ― Räykynvaara ― Sääperin kaakkoisranta ― Kunnas ― Onkilampi pohjoisranta ― piste Ryösiönjoessa 1150 metriä rajamerkistä III/83 pohjoiseen ― Tahkovaara (mukaan lukien) ― Hepovaaran luoteispää ― Jouhtenuksen pohjoisranta ― piste niemenkärjessä 850 metriä valtakunnan rajasta ― Kaitalampi (mukaan lukien) ― piste kunnanrajalla 500 metriä valtakunnan rajasta.


14. Ilomantsin kunta

Kunnanrajan ja Kämppäkankaalle johtavan tien risteys ― kunnanrajaa Turveahonsuolle ― Turveahonsuon länsireunaa pohjoiseen Leppäkankaalle johtava tie ― Leppäkangas ― Syrjänlammen itäranta ― Syrjänvaara ― Syrjänvaaralle johtava tie ― Jyrkilänvaara ― Mutalahden lakkautetulle rajavartioasemalle johtava tie ― Matosaaren itäpuoli ― Mustatsaaret ― Mustatsaaret luoteiskulma (mukaan lukien) ― Putsiniemi (mukaan lukien) ― Suursaari (mukaan lukien) ― Tervansaari piste 151.7 (mukaan lukien) ― Simolampien kannas ― Kivilahdenkangas ― Rantala pl. ― Verkkosalmi ― Kontiovaara pl. ― Haapovaaraan johtava tie ― Lamanaho ― Rahelampi ― Ilomantsinlampi ― Mustankorvenkangas ― Lehtosaari (mukaan lukien) ― Kangaslammelle johtavaa tietä seuraten ― Konnukankangas ― Kalliovaara ― Leminahontie ― metsäautotien risteys 700 metriä valtakunnan rajasta ― Pitkäkankaalle johtavaa tietä seuraten ― Pitkäkangas ― Jokivaara ― Ritoniemi (mukaan lukien) ― Palolampi (mukaan lukien) ― metsäautotietä seuraten Pyöreäkankaalle ― 900 metriä Ilajan kämpältä kaakkoon ― metsäautotietä seuraten Syvälammen kankaalle ― Tapionaho ― Hanhilammille johtava puro ― Hanhilammit kaakkoisranta ― Virmavaaraan johtava tie ― Ylävänlampi ― Lahnajärvi (mukaan lukien) ― Virmajärvelle johtava tie pl. ― Virmajärvi (mukaan lukien) ― Liukkuaho ― Pitkäahosta Koidanvaaraan johtava tie ― Koidanvaara (mukaan lukien) ― Pirtupolku ― Kotavaara ― Pieni Kotavaara ― Nuottilammille johtavaa tietä seuraten ― Pitkäkankaalle ja Nuottilammenkankaalle johtavien teiden risteys ― Heinäahonkankaalle johtava tie ― Tepposenvaaraan johtavaa tietä seuraten ― Tepposenvaara ― Rosvohodunaho ― piste kunnanrajalla 1 900 metriä valtakunnan rajasta.

15. Lieksan kaupunki

Piste kunnanrajalla 1 900 metriä valtakunnan rajasta ― kunnan rajaa pitkin ― Jorkanvaara ― Korpisalo ― Haapajärvi (mukaan lukien) ― Syvänlamminvaara ― Inari ― Honkavaara ― Lukanvaara ― Rännänlampi ― Lieksanjoen pohjoisrantaa ― Rompinmutka ― Säynäsemänlampi ― Kivilampi (mukaan lukien) ― Onkilampi ― Syvä- ja Matala-Kaiturien pohjoisrantaa ― Heinäjärvi ― Koivusaari ― Tuulijoki ― Matala Paavila ― Paavilankangas (mukaan lukien) ― Onnenkangas ― Laukkuvaara ― Tetrikangas ― Naulavaara ― Kaikukangas ― Tyrävaara ― Kortevaara ― Pitkäntammi ― Havukkasuo ― Kankkusenlampi ― Otrosvaara (mukaan lukien) ― metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1500 metriä valtakunnan rajasta.

16. Kuhmon kaupunki

Metsäautotien ja lääninrajan leikkauspiste 1 500 metriä valtakunnan rajasta ― Syvälammen kaakkoisranta ― piste Päälammen metsäautotiellä 1900 metriä valtakunnan rajasta ― metsäautotie ― piste Päälammen metsäautotiellä 2 000 metriä valtakunnan rajasta ― Koirilammen eteläranta ― Kortelammen eteläranta ― metsäautotie ― Iso-Salmilampi ― Saralammen länsiranta ― Hirviaho ― tie Kuusijärven koillisrannalla ― Hoikanlampi ― Huotarinlampi ― Mustavaaran länsipuoli ― Keski-Rokon luoteisranta ― piste Rasivaaran tiellä 1 850 metriä valtakunnan rajasta ― metsäautotie ― Rasivaara ― Salmilampi ― Iso Vuorijärvi ― Vonganjärvi ― Kaita-Kiekin länsiranta ― Peuralammen länsiranta ― Palosenjärven saaren länsiranta ― polku ja metsäautotie Hamaralammen kaakkoisrantaan ― Hamarapuro ― Pirttilampien luoteisranta ― metsäautotie ― Tulisuon lounaispuoli ― metsäautoteiden risteys Alajärven itäpuolella ― metsäautotie ― Joutensuon lounaiskulma ― Iso Joutenlammen luoteisranta ― Sorkkalammen lounaisranta ― Saksanlampi ― Määtänlampi ― Iso-Tahkonen ― Kannas ― Maaselänjärven lounaisranta ― lampi Löytösuolla ― Hämeenjärvi ― Mäntyjärven länsiranta ― Kuusijärvi ― Koivajan peltoaukea ― Karhuvaara ― Lehtolampi ― Karankojärven länsiranta ― Iso-Kangaslammen länsiranta ― lammen lounaisranta länteen Saukkovaarasta ― Erilampi ― Kiimavaaran peltoaukea ― piste Kostamustiellä 840 metriä valtakunnan rajasta ― Vartiuksen rajavartioasema ― piste Haapasuolla 840 metriä valtakunnan rajasta ― Iso Lahnajärven luoteisranta ― piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta.

17. Suomussalmen kunta

Piste Kuhmon kaupungin ja Suomussalmen kunnan rajalla 1 300 metriä valtakunnan rajasta ― tie Korkea-Pyhälamminaho ― Tapionlammen kaakkoisranta ― Vuokkijärven lounaisranta ― Savilaksin länsiranta ― Hietajärven Möttönen ― Rantala ― Autionpuronlampi ― Murhijärvi ― Kivijärven eteläranta ― Kiviniemen länsiranta ― Niskonniemen kaakkoisranta ― Kivijärvi ― Niskonniemen länsiranta ― Pitkäperjantailammen koillisranta ― Pienen Viianginjärven lounaisranta ― Viianginjärvi ― Pitkälampi ― Korpijärven eteläranta ― Kammarinlammen pohjoisranta ― Kaartojärvensärkät ― Ison Hangaslammen eteläranta ― Hukkakangas ― Raatejärven lounaisrannalla olevan niemen pohjoiskärki 300 metriä valtakunnan rajasta ― Sakkolammen kaakkoisranta ― Limpurinlammen eteläranta ― Matalalammen länsiranta ― Hoikkajärven luoteisranta ― Pieni Kivijärven eteläranta ― Pieni Kivijärvi ― Kivijärvi ― Syvänjärvestä laskevan puronsuu ― tie Kivijärven pohjoispuolella 400 metriä valtakunnan rajasta ― Syvänjärventie ― piste Syvänjärventien pohjoispäässä 350 metriä valtakunnan rajasta ― Haukilampi ― Karhukunnaan länsipää ― Särkänlatvanaho länsipää ― Särkkälammen eteläranta ― Levävaaran eteläpää ― Kirkelän eteläranta ― Kirkelän kaakkoisranta ― Yli-Karttimojärven eteläranta ― Yli-Karttimojärven itäpää ― Pieni Pirttijärvi koillisranta ― Kotilampi ― Hamppulampi ― Nauhalampi ― piste Hoikkajärven etelärannalla 700 metriä valtakunnan rajasta ― Mustalampi ― Niittylampi ― Martinpuron ja Matopuron yhtymäkohta ― Hoikkavaaran eteläreuna ― Lehtolammen pohjoisranta ― Kuismanpellon pohjoispää ― Pekanlamminsuon lampi ― Kalmokankaan luoteisreuna ― Iso Moukkorin länsiranta ― Soidinlampi ― piste Kovavaaran polulla 700 metriä valtakunnan rajasta ― Palonen ― piste Palosentiellä 1 750 metriä valtakunnan rajasta ― Palosen tie ― Louhivaaran kaakkoispää ― piste Ölkynlammen länsirannalla 850 metriä valtakunnan rajasta ― Ylimmäinen Latvalampi koillisranta ― Luomajärven lounaisranta.


19. Sallan kunta

Karvastekemäjärven länsiranta ― Kokonpesäjärvi ― Alanen Hangasjärvi länsiranta ― Saarijärvi ― läntisimmän Sokkalammen länsiranta ― Pilkkasiipilammen länsiranta ― Kapitvaaran tie ― piste Kapitvaaran tiellä 1 990 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Kapitvaaran länsipuoli ― Possoliseljän talvitie ― Possolijärven länsiranta ― Siekajärvi länsiranta ― piste Onkamo Siekakangas tiellä 1 350 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Kallunkisaari ― Sotiniemi ― Isolehto ― Murtovaara ― Pekelojanselkä ― Kolvivaara, metsäautotien itäpuoli ― Pekellehto ― Sallan raja-asema ― piste rautatiellä 800 metriä valtakunnan rajasta ― Tuohikylän tie ― Jängänpää ― piste Kiekkiojalla 500 metriä länteen valtakunnan rajasta ― piste Kuolajoella 1 000 metriä valtakunnan rajasta ― Kiimakumpu ― Matsokkaharjun länsipää ― Korkiamännikkö ― Kerekkäojanlatvaselän länsipuoli ― Ylirovanvaaran länsipuoli ― piste Tenniöjoella 1 400 metriä valtakunnan rajasta ― Pautatsilammen länsiranta ― Soidinvaara ― Patakankaan tie ― Käärmelammit ― Puolivälilammen länsiranta ― Saukkojärven kaakkoisranta ― Lautakotaoja ― piste Lautakotaojalla 2 600 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Sorsatunturin koillispuoli ― Jaltakkioivanmuristan tie ― piste Jaltakkioivanmuristan tiellä 1 110 metriä länteen valtakunnan rajasta ― Ulmakkolampi ― Ulmakuusikon itäpuoli ― Ulmakuusikon talvitie ― piste Tuntsajoella 3 000 metriä valtakunnan rajasta ― Kujakankaan tie ― piste tiellä Puitsitunturin lounaispuolella 2 500 metriä länteen valtakunnan rajasta ― 3 000 metrin etäisyydellä valtakunnan rajasta valtakunnan rajan suunnassa Sallan ja Savukosken kuntien väliselle rajalle.


22. Inarin kunta

Piste Luttojoella 1 200 metriä valtakunnan rajasta ― piste Luttojoella Raja-Joosepin kentän itäpuolella 340 metriä valtakunnan rajasta ― Luttojoelle ja museokenttään johtavien teiden risteys 740 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 450 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 200 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo-Raja-Jooseppi maantiellä 1 700 metriä valtakunnan rajasta ― Iso Suorsajärven pohjoisranta ― Kippisjärven luoteisranta ― Vuáskujävrluobâl (mukaan lukien) ― Alempi Ahmasjärvi lounaisranta ― Pyöriä Kiertusjärvi ― Pieni Siikajärvi länsiranta ― Iso Siikajärvi länsiranta ― Läntinen Palokotajärvi ― Kantojärvi ― Keskimmäinen järvi ― piste Ivalo-Virtaniemi maantiellä 2 500 metriä valtakunnan rajasta ― piste Ivalo-Virtaniemi maantiellä 600 metriä valtakunnan rajasta ― Kessintie ― Suovaselkäjärvi ― Korppikurujärven pohjoisranta ― Kantojärven pohjoisranta ― Ristijärvi ― Käyräjärvi ― Muotkavaaran oja ― piste 1 900 metriä länteen Muotkavaaran rajamerkistä ― piste nimetön lampi 2 300 metriä luoteeseen Muotkavaaran rajamerkistä ― Muotkavaaran rajamerkki.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.