1296/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä lokakuuta 1998 annetun konttilain (762/1998) 6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Valvontaviranomaiset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvovat tulli-, rajavartio-, poliisi- ja työsuojeluviranomaiset samoin kuin Liikenteen turvallisuusvirasto, kukin toimialallaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.