1287/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatilan energiasuunnitelmatuesta 3 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (1000/2009) 6 §:n 3 momentti ja 7 §, seuraavasti:

6 §
Maatilan energiasuunnitelman saaja

Maatilan energiasuunnitelman saavan maatilan tulee liittyä maatilojen energiaohjelmaan kirjallisesti Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella ennen maatilan energiasuunnitelman laatimista. Lomake toimitetaan toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka rekisteröi maatilan liittymisen maatilojen energiaohjelmaan. Maatilan energiasuunnitelman teettävä maatila voi valita 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta listauksesta energiasuunnitelman laatijan.

7 §
Tukikelpoiset kustannukset ja tuen hakeminen

Maatilan energiasuunnitelman laatimisen tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 1 100 euroa suunnitelmaa kohti. Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi kustannukseksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää ja maksaa maatilan energiasuunnitelman laatijalle tuen, jonka määrä on 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Maatila maksaa oman rahoitusosuutensa suoraan maatilan energiasuunnitelman laatijalle.

Maatilan energiasuunnitelman laatijan tulee hakea tukea Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ennen maatilan energiasuunnitelman laatimista. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toimitetaan eritelty selvitys maatilan energiasuunnitelman laatimisen kustannuksista, jäljennös maatilan energiasuunnitelmasta sekä selvitys maatilan suoraan energiasuunnitelman laatijalle maksamasta omarahoitusosuudesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.