1165/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (552/2009) 11 §:n 3 ja 4 momentti, 12 §:n 1 momentti, 18 §:n 4, 13 ja 17 kohta, 25 §:n 3 kohta, 28 §:n 2 momentti ja 50 §, seuraavasti:

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjaus

Kansliapäällikkö tai konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri toimii puheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden konsernikokonaisuuden kannalta keskeisten virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa. Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii osastopäällikkö.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja, vastuualueen osastopäällikkö ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta allekirjoittajana toimii kokouksen puheenjohtaja sekä konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri myös siinä tapauksessa, että kansliapäällikkö on toiminut puheenjohtajana.


12 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta konserniohjausyksikkö ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto. Ministeriötason tilinpäätöskannanoton valmistelee konserniohjausyksikkö.


18 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11 ja 12 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:


4) alueellistamistoimenpiteiden koordinointi;


13) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen hallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä eri viranomaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin kohdistaman ohjauksen yhteensovittaminen;


17) työvoimaopiston ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen sijoitetun tietohallintoyksikön, tietohallintopalveluyksikön ja tilivirastotehtäviä hoitavan yksikön tulosohjaus.

25 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:


3) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten viestinnän koordinointi yhteistyössä virastojen hallinnollisesta ohjauksesta vastaavan konserniohjausyksikön kanssa;


28 §
Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikkö

Lisäksi yksikkö valmistelee ja toteuttaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen osalta edellä kohdissa 1―3 tarkoitettuja tehtäviä yhteistyössä virastojen hallinnollisesta ohjauksesta vastaavan konserniohjausyksikön kanssa.

50 §
Konserniohjauksesta vastaavan alivaltiosihteerin ratkaisuvalta

Konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenojen jakamista;

2) työ- ja elinkeinotoimistojen välisiä virkasiirtoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Alivaltiosihteeri
Markku Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.