1151/2009

Annettu Turussa 6 päivänä marraskuuta 2009

Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä marraskuuta 1991 hyväksytyn kirkon vaalijärjestyksen (1056/1993) 2 luvun 40 §:n 4 momentti ja 49 §:n 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 49 §:n 4 momentti päätöksessä 1162/2001, ja

lisätään 2 luvun 55 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa päätöksessä 1162/2001, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 luku

Kirkkoherranvaali ja seurakuntavaalit

D. Seurakuntavaalit
2. Valitsijayhdistys, ehdokaslistat ja vaalien valmistelu
40 §

Ehdokaslistojen yhdistelmään käytettävän paperin tulee olla kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten vaalissa valkoista sekä seurakuntaneuvoston jäsenten vaalissa oranssia.

3. Ennakkoäänestys
49 §

Jos lähetekirje ja vaalikuori hyväksytään, merkitään vaaliluetteloon, että lähetekirjeessä mainittu henkilö on äänestänyt. Samalla vaalikuoren etupuolelle tehdään merkintä, että äänestäjä on todettu äänioikeutetuksi. Hyväksytyt vaalikuoret lasketaan sekä tarkastetaan, että niiden lukumäärä on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen määrä. Tämän jälkeen hyväksytyistä vaalikuorista otetaan äänestysliput ja ne leimataan niitä avaamatta. Äänestysliput on niitä avaamatta pantava suljettuun kääreeseen ja säilytettävä varmassa tallessa.


4. Vaalitoimitus ja vaalin tuloksen vahvistaminen
55 §

Seurakuntavaaleissa vaalilautakunta voi kuitenkin määrätä, että ennakkoäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskeminen aloitetaan viimeisenä vaalipäivänä vaalilautakunnan määräämänä aikana, kuitenkin aikaisintaan kuusi tuntia ennen äänestyksen päättymistä, jos ennakkoäänestyksessä hyväksyttyjä vaalikuoria on enemmän kuin 50 ja voidaan perustellusti arvioida, että vaalipäivänä äänioikeuttaan käyttää enemmän kuin 50 henkilöä, eikä vaalisalaisuuden turvaaminen muuta edellytä. Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Hyväksytyt äänestysliputlasketaan ja annetut äänet yhdistetään vaalipäivinä annettuihin ääniin.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Turussa 6 päivänä marraskuuta 2009

Kirkolliskokouksen puolesta


Jukka Paarma arkkipiispa


Katri Kuuskoski kirkolliskokouksen sihteeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.