1137/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998) 10 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 488/2008 ja 20 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § sekä 20 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §
Arvioinnin perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa sekä kotitalousopetuksessa voidaan poiketa edellä olevista arvioinnin perusteista siten kuin Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa määrätään.


19 a §
Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa.

Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita.

20 §
Kotitalousopetus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua kotitalousopetusta voidaan järjestää muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen ohella, jollei asianomainen ministeriö lain 9 §:n nojalla päätä toisin koulutuksen järjestäjälle annettavasta koulutustehtävästä. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännön tietoja ja taitoja kotitalouden hoitamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen.


Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.