1109/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 29 päivänä toukokuuta 2009 annetun lain (362/2009) 13 §:n nojalla:

1 §
Tuomioistuimen ratkaisusta ilmoittaminen

Kun tuomioistuin määrää oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetussa laissa (362/2009) tarkoitetun hyvityksen, sen on viipymättä toimitettava ratkaisusta jäljennös oikeusministeriölle. Muussa asiassa kuin virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa jäljennös on toimitettava hyvissä ajoin ennen valitusajan päättymistä.

2 §
Hyvityksen maksaminen

Kun hyvityksen määräämistä koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi, tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hyvityksen ja mahdollisen kulukorvauksen maksamiseksi tarpeelliset tiedot oikeusministeriölle tai sen osoittamalle viranomaiselle.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Heikki Liljeroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.