1101/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 40 §:n nojalla:

1 §

Kuluttajien käyttöön tarkoitettujen markkinoille saatettavien henkilönsuojainten on täytettävä henkilönsuojaimista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1406/1993) asetetut vaatimukset.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan muussa kuin työssä käytettäväksi tarkoitettuja koneita ja henkilösuojaimia koskevista vaatimuksista 30 päivänä maaliskuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (476/1995).

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, EYVL L 399, 30.12.1989, s. 18
Neuvoston direktiivi 93/68/ETY, EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1
Neuvoston direktiivi 93/95/ETY, EYVL L 276, 9.11.1993, s. 11

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Työministeri
Anni Sinnemäki

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.