1090/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Maksulliset suoritteet, joiden hinta määräytyy liiketaloudellisin perustein

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (jäljempänä tietopalvelukeskus) hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) tietoaineistot, tietotuotteet, tietopalvelut sekä jäljennökset, lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

2) muut erikseen tilatut suoritteet ja palvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää tietopalvelukeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

2 §
Maksut kansainvälisestä yhteistyöstä

Tietopalvelukeskus voi tuottaa kansainväliselle järjestölle ja muiden valtioiden viranomaisille suoritteita maksutta, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Tietohallintojohtaja
Risto Yrjönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.