1088/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (375/2003) 2, 3 ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 1072/2007, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Puolustusministeriön toimialaan kuuluvat sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003) säädetään:

puolustusvoimat

puolustushallinnon rakennuslaitos

vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta

kutsunta-asiain keskuslautakunta

kutsuntalautakunnat.

3 §
Organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluvista yksiköistä säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö.

Osastoon kuuluvan yksikön ja erillisen toimintayksikön johtajana on ministerin tehtävään määräämä virkamies.

7 §
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.