1062/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja maksullisia suoritteita, joista riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos perii liiketaloudellisin perustein määrätyn maksun, ovat seuraavat suoritteet:

1) julkaisut;

2) tilaustutkimukset;

3) tutkimuspalvelut;

4) tietopalvelut;

5) tietomateriaalilainat ja -jäljenteet;

6) kalanviljelytuotteet, kuten mäti ja kalanpoikaset;

7) kalanviljelyyn liittyvät palvelut ja menetelmät; sekä

8) muut asiakkaiden erikseen riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta tilaamat palvelut.

2 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja se on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Tanja Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.