1042/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan valtion taideteostoimikunnasta 5 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (620/2001) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Toimikunnan toimiala ja asema

Taideteoksia voidaan hankkia ja sijoittaa myös Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisöjen, Pohjoismaiden neuvoston, valtion liikelaitosten, sellaisten osakeyhtiöiden, joissa valtiolla on määräämisvalta, sekä valtionavustusta saavien yleishyödyllisten yhteisöjen ja yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettujen yliopistojen kiinteistöihin ja niiden käytössä oleviin rakennuksiin. Taideteoksia voidaan sijoittaa myös ulkomailla oleviin tässä pykälässä tarkoitettuihin tiloihin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.