1026/2009

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista 28 päivänä huhtikuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 2 §:n 16 kohta ja 3 §:n 12 kohta seuraavasti:

2 §
Maksulliset Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti:


16) maksu KHT-tilintarkastajan ja KHT-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa, minkä lisäksi peritään KHT-yhteisöltä 660 euroa vuodessa jokaiselta julkisen kaupankäynnin kohteena olevalta yhteisöltä sekä luotto- ja vakuutuslaitokselta, jonka tilintarkastajaksi KHT-yhteisö tai yhteisössä työskentelevä KHT- tai HTM-tilintarkastaja on valittuna vuoden alussa;


3 §
Maksulliset kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan julkisoikeudelliset suoritteet

Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista julkisoikeudellisista suoritteista peritään kiinteät maksut seuraavasti:


12) maksu HTM-tilintarkastajan ja HTM-yhteisön laadunvarmistuksesta 70 euroa vuodessa, minkä lisäksi peritään HTM-yhteisöltä 660 euroa vuodessa jokaiselta julkisen kaupankäynnin kohteena olevalta yhteisöltä sekä luotto- ja vakuutuslaitokselta, jonka tilintarkastajaksi HTM-yhteisö tai yhteisössä työskentelevä KHT- tai HTM-tilintarkastaja on valittuna vuoden alussa;


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä maksuja kalenterivuodelta 2009.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2009

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.