999/2009

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

3 §
Metsäkeskuksen johtokunnan kokoonpano

Metsäkeskuksen johtokunnassa on yksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustaja, yksi maakunnan liiton edustaja, yksi metsäteollisuuden edustaja, yksi henkilöstön tai koneyrittäjien edustaja sekä kolme metsänomistajien edustajaa. Metsänomistajista yksi edustaa Metsähallitusta niissä metsäkeskuksissa, joiden toimialueen metsätalousmaasta merkittävä osa on Metsähallituksen hallinnassa. Muut metsänomistajien edustajat kuin Metsähallituksen edustaja nimitetään asianomaisen metsäkeskuksen toimialueen edustavimpien metsänomistajajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Metsäteollisuutta, koneyrittäjiä ja metsäkeskuksen henkilöstöä edustava jäsen nimitetään edustavimpien järjestöjen ehdottamista henkilöistä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Metsäkeskuksen johtokunta jatkaa tehtävässään tämän asetuksen voimaan tullessa olevassa kokoonpanossa kunnes maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tämän asetuksen mukaisen johtokunnan.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.