985/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan rajavartiomiehen virkamerkistä 25 päivänä elokuuta 2005 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (655/2005) 4 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti ja virkamerkin etupuolen kuva seuraavasti:

2 §
Virkamerkki ja siihen otettavat tiedot

Rajavartiomiehen virkamerkki on 85,6 millimetrin pituinen ja 54 millimetrin levyinen kulmistaan pyöristetty muovinen kortti, johon merkitään kortin numero sekä kortin haltijan nimi ja kortin voimassaoloaika. Virkamerkki varustetaan haltijansa valokuvalla.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Asetuksen voimaan tullessa käytössä olevat virkamerkit on korvattava tässä asetuksessa tarkoitetun ulkoasun mukaisilla virkamerkeillä vuoden 2010 loppuun mennessä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen voimaantulon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Anne Ihanus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.