965/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010–2012 myönnettävistä valtionavustuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Valtion asuntorahaston varoista voidaan myöntää avustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Tämän asetuksen nojalla ei myönnetä avustusta, jos avustuksensaajalle on myönnetty samaan tarkoitukseen avustusta muun lain tai asetuksen nojalla.

2 §
Tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on käynnistää ja aikaistaa uusien asuntoalueiden rakentamista kasvukeskusalueille. Lisäksi tavoitteena on, että avustus edistää kuntien välistä yhteistyötä, avustettavat asuntoalueet eheyttävät yhdyskuntarakennetta ja alueille rakennetaan kohtuuhintaista ja energiatehokasta asuntotuotantoa.

3 §
Avustusten myöntämisvaltuus

Avustusta voidaan myöntää valtion talousarviossa vuosille 2010–2012 vahvistetun myöntämisvaltuuden rajoissa.

4 §
Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää seuraaville kunnille:

1) pääkaupunkiseutu lähialueineen, johon kuuluvat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti;

2) Tampereen seutu, johon kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Turun seutu, johon kuuluvat Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo ja Turku;

4) Jyväskylän seutu, johon kuuluvat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen;

5) Kuopion seutu, johon kuuluvat Karttula, Kuopio, Maaninka ja Siilinjärvi;

6) Oulun seutu, johon kuuluvat Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Oulunsalo ja Tyrnävä;

7) Lahden seutu, johon kuuluvat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila;

8) Joensuun seutu, johon kuuluvat Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi;

9) Seinäjoen seutu, johon kuuluvat Ilmajoki, Lapua ja Seinäjoki.

5 §
Avustuksen kohde

Avustusta voidaan myöntää:

1) asuntoalueella tarvittavien ja sinne johtavien katujen sekä muiden liikenneväylien rakentamiseen; ja

2) asuntoalueen ja siihen välittömästi liittyvien puistojen rakentamiseen.

6 §
Valtionapuviranomainen

Avustettavan hankkeen kustannukset hyväksyy ja avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus.

7 §
Avustuksen suuruus

Avustus on enintään 30 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.

8 §
Myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on:

1) että asuntoalueelle on laadittu asemakaavaehdotus, joka on asetettu julkisesti nähtäville;

2) että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset; sekä

3) että avustuksen saaja esittää selvityksen siitä, miten avustus nopeuttaa uuden asuntoalueen rakentamista.

Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetetaan hankkeet, jotka nopeuttavat uusien asuntoalueiden käyttöönottoa suurimman tonttivajauksen alueilla.

9 §
Toteutusasiakirja

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja kunta, jolle avustus myönnetään, tekevät ennen avustuksen myöntämistä toteutusasiakirjan siitä, miten asuntotuotantoa kunnassa lisätään.

10 §
Avustuspäätöksen peruuttaminen

Avustuksen saajan on viipymättä ilmoitettava Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, jos käy ilmi, että hanketta ei voida toteuttaa suunnitellussa ajassa. Rahoitus- ja kehittämiskeskus voi tällöin peruuttaa avustuspäätöksen osittain tai kokonaan.

11 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että alueella on voimassa asemakaava.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus maksaa avustuksen hankkeen edistymisen ja avustuksen saajalle syntyneiden kustannusten ajoittumisen mukaan. Vuosittainen avustus voidaan jakaa enintään kolmeen erään, joista viimeisen osuus on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetystä avustuksesta.

Avustuksen maksamista varten tarvittava selvitys on esitettävä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle avustuspäätöksessä asetetussa määräajassa, kuitenkin viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tätä asetusta ei sovelleta hankkeisiin, joille on myönnetty avustusta tai annettu ehdollinen ennakkopäätös avustuksen myöntämisestä uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005―2009 myönnettävistä valtionavustuksista annetun asetuksen (1279/2004) nojalla.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Hallitussihteeri
Anu Gentz

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.