959/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa 3 päivänä elokuuta 1992 annetun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 6 a §:n 5 momentin, 6 b §:n 3 momentin, 7 a §:n 6 ja 11 momentin, 7 c §:n 4 momentin ja 14 b §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa laissa (387/2008) ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b §:n 1, 2, 3, 6 ja 7 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa laissa (388/2008) seuraavaa:

1. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitettu maksukatto on 1.1.2010 lähtien 633 euroa.

2. Kansaneläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n 1 momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorokausikohtainen asiakasmaksu on 1.1.2010 lähtien enintään 10,60 euroa.

3. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2010 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi Korkein maksuprosentti
2 1 198 11,5
3 1 477 9,4
4 1 754 7,9
5 1 871 7,9
6 1 988 7,9

4. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2010 lähtien 117 euroa.

5. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 5 momentissa tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä päivähoitomaksu on 1.8.2010 lähtien 229 euroa kuukaudessa.

6. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 9 momentissa tarkoitettu kokopäivähoidosta perittävä maksu on 1.8.2010 lähtien enintään 254 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 23 euroa.

7. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu henkilökohtaisen käyttövaran määrä on 1.1.2010 lähtien kuukausittain vähintään 97 euroa.

8. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 1 momentissa tarkoitettu jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvo on 1.1.2010 alkaen vähintään 24 euroa tuntia kohti, jos kotitalouden tulot eivät ylitä laissa säädettyä tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vähintään 7 euroa tuntia kohti.

9. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja säännöllisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin arvon määräämisessä noudatettavat tulorajat ovat 1.1.2010 lähtien seuraavat:

Kotitalouden koko, henkilöä Tulorajat euroa/kk Vähennysprosentti
1 520 35
2 959 22
3 1 504 18
4 1 860 15
5 2 252 13
6 2 585 11

10. Työeläkeindeksillä tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b §:n 3 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus on 316 euroa kustakin henkilöstä kotitalouden seitsemännestä henkilöstä alkaen 1.1.2010 lähtien.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Eija Koivuranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.