948/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 29 päivänä tammikuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (40/2009) 4, 6 ja 21 a §, sellaisena kuin niistä 21 a § on asetuksessa 320/2009, seuraavasti:

4 §
Etelä-Suomen erikoiskasvituen määrä

Etelä-Suomen erikoiskasvitukea voidaan myöntää vuoden 2009 kasvukauden ajan jäljempänä tarkoitettuun tuotantoon käytetystä pellosta enintään seuraavasti:

euroa/ha
Avomaanvihannekset 105
Tärkkelysperuna 105
6 §
Kotieläintilan hehtaarituen määrä

Kotieläintilan hehtaaritukea voidaan myöntää tukialueilla A ja B sijaitsevalle peltoalalle enintään 34 euroa hehtaarilta.

21 a §
Tuotannosta irrotetun tuen ja rakennemuutoskorvauksen suuruus

Tukilain 10 e §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea vuodelta 2009 voidaan myöntää enintään 148 euroa viitemäärän eläinyksikkömäärää kohti.

Tukilain 10 g §:ssä tarkoitettua sika- ja siipikarjatalouden rakennemuutoskorvausta vuodelta 2009 voidaan myöntää enintään 148 euroa rakennemuutoskorvauksen perusteena olevan viitemäärän eläinyksikkömäärää kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.