930/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (896/2009) 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Sen lisäksi, mitä aluehallintovirastojen alueellisesta toimivallasta ja toimialueista aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (906/2009) 1 §:ssä säädetään, työsuojelun vastuualueelle kuuluvissa tehtävissä:

1) Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu myös Ahvenanmaan maakunta; ja

2) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluu myös Lapin aluehallintoviraston toimialue.

2 §

Seuraavat aluehallintovirastot ovat toimivaltaisia hoitamaan seuraavat työsuojelun vastuualueeseen kuuluvat tehtävät koko maan alueella:

1) Etelä-Suomen aluehallintovirasto:

a) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetut valvontatehtävät;

b) rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta;

c) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen (674/1996) 4 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

d) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetuksi pätevyydeksi;

2) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto sisävesiliikenteen merenkulun ja ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue huolehtii lisäksi aluehallintovirastojen työsuojelun valvontaan liittyvästä koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnästä sekä valvontaa tukevien tietokantojen ja rekisteritietojen ylläpidosta ja työsuojelunäyttelystä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Johtaja
Pertti Siiki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.