908/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

lisätään aina määräajaksi täytettävistä viroista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1060/1994) 1 §:ään siitä asetuksella 632/2008 kumotun 5 kohdan tilalle uusi 5 kohta seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:


5) aluehallintoviraston ylijohtajan virat ja aluehallintoviraston vastuualueen johtajan virat lukuun ottamatta poliisitoimen ja työsuojelun tehtäviä hoitavien vastuualueiden johtajan virkoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualueen johtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.