867/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maanmittauslaitoksesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1631/1993) 19 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1201/1996, seuraavasti:

19 §

Asianomaisen maanmittaustoimiston toimihenkilö voi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuna avustustehtävänä:

1) laatia kiinteää omaisuutta koskevan kauppakirjan ja muun luovutuskirjan sekä tilusvaihtoa ja rasiteoikeutta koskevan sopimuksen ja muun sopimuksen, jota kiinteistötoimituksen suorittaminen edellyttää; sekä

2) avustaa maanmittauslaitoksen tehtäväalueeseen liittyvissä kiinteistöjä koskevien asioiden hoidossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Elma Solonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.