842/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä 30 päivänä marraskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 kohta 2 seuraavasti:

Vesihuoltosuunnitelmassa esitettävät tiedot:


2. Yhteenveto pinta- ja pohjavesien tilaan kohdistuvasta merkittävästä kuormittavasta ja muuttavasta toiminnasta ja muusta ihmisen toiminnan vaikutuksesta sekä yhteenveto poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutuksien vuosittaisista tarkasteluista.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2009.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1-73

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Airi Karvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.