812/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista 28 päivänä syyskuuta 2000 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (831/2000) 3 §:n johdantokappale, 4 §:n 3 momentti, 6 ja 7 §, seuraavasti:

3 §
Ilmoitettavat tiedot

Edellä 2 §:ssä tarkoitetusta laitteesta ja tarvikkeesta on annettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tiedot:


4 §
Ilmoituksen ajankohta

Ilmoitetun laitteen ja tarvikkeen merkintöjen ja käyttöohjeiden muutokset on ilmoitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

6 §
Riskituotteiden luettelot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee pitää luetteloa ilmoitetuista laitteista ja tarvikkeista. Ilmoitusvelvolliset ja käyttäjät voivat tarkistaa luettelosta, onko laitteesta tai tarvikkeesta jo tehty ilmoitus.

7 §
Soveltamisohjeet

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi tarvittaessa antaa ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.