809/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 2, 3 ja 3 a §, sellaisina kuin ne ovat, 2 ja 3 a § asetuksessa 1139/2006 sekä 3 § asetuksessa 779/2003, seuraavasti:

2 §
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osa Taulukkomaksu
euroa euroa
enintään 14 2,50
yli 14 mutta enintään 27 5,00
yli 27 mutta enintään 67 7,00
yli 67 mutta enintään 165 12,00
yli 165 mutta enintään 335 27,00
yli 335 mutta enintään 670 56,00
yli 670 mutta enintään 1 680 84,00
yli 1 680 mutta enintään 8 400 134,00
yli 8 400 210,00
3 §
Käsittelymaksu

Kun täytäntöönpanoasia palautetaan ulosoton hakijalle rahasaatavan perimistä kohdanneen esteen vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, hakijan on suoritettava käsittelymaksuna 7,40 euroa asialta tavallisessa ulosotossa ja 3,70 euroa asialta suppeassa ulosotossa. Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 7,40 euroa asialta. Jos hakemus peruutetaan sen vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suoritettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, käsittelymaksu peritään hakijalta, jollei suoritusta vastaavaa 2 §:ssä mainittua taulukkomaksua ole saatu perityksi velalliselta.

3 a §
Tilitysmaksu

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 1,45 prosenttia, kuitenkin enintään 500 euroa tilityskerralta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Neuvotteleva virkamies
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.