805/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1180/2002) 1 §:n 3 momentti seuraavasti:

1 §

Maksua voidaan alentaa 2 momentissa säädettyä enemmän, jos apteekkimaksun alennusta koskevassa hakemuksessa osoitetaan, että apteekin säilyttämisestä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana aiheutuu poikkeuksellisia erityiskustannuksia tai liikevaihdon kehitys suhteessa muihin apteekkeihin on apteekista riippumattomista syistä selvästi heikompi kuin 2,7 prosenttia. Erityiskustannusten perusteet ja suuruus sekä liikevaihdon pienuuteen vaikuttavat tekijät tulee selvittää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tehtävässä hakemuksessa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Hallitusneuvos
Anne Koskela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.